Massage genom jobbet; Min Friskvård

Eftersom det ligger i arbetsgivarens intresse att personalen är i god fysisk och psykisk balans ser idag fler och fler företag massage genom jobbet som en investering. Regelbunden massage ger inte bara minskad stress, ökad koncentration och större precision, utan förebygger också arbetsskador. För det enskilda företaget kan detta innebära betydligt minskade kostnader vad gäller sjuklön, vikarier m.m.