KroppsStimulator

Flexibiliteten i ryggraden förbättras av rörelsen och styrkan ökar i hela ryggen. För de som har ryggproblem kan detta hjälpa avsevärt och små skevheter kan rätta till sig.


En rytmisk och optimal rörelse skapas i kroppen som raskt och effektivt ger:

Maximal blod- och lymfcirkulation och ökad flexibilitet i ryggen eftersom rörelsen gör att lederna ”smörjs”.


Behandlingen ger syre till celler, ökad kondition, ökad lymfcirkulation och kan reducera risk för hjärt- kärlsjukdomar.

På 15 minuter får man blodcirkulation motsvarande ca 1 timmes konditionsträning.