Medicinsk Laser


Laserljuset går in på cellnivå och "ställer tillrätta" obalans och skada genom att markant öka cellens ämnesomsättning och på så sätt hjälper laserljuset kroppen att läka sig själv.

Medicinsk laser innebär att man använder sig av laserljus av lägre styrka dvs inte brännande. Metoden bygger inte på värmeutveckling som man kanske kan tro utan på fotobiologiska och fotokemiska mekanismer.


Behandlingen är fri från kontraindikationer och biverkningar. Medicinsk laser är en vetenskaplig behandlingsmetod som har använts inom sportmedicinen i ca 20 år. Beprövat och tryggt. Laserbehandling går utmärkt att kombinera med medicinering, pacemaker, implantat etc.

Vid långvariga kroniska tillstånd inleder man som regel med 5-6 behandlingar i följd under en treveckorsperiod. Efter första - tredje behandlingstillfället kan smärta uppstå, vilket är positivt då det visar att läkningsprocessen kommit igång.

Metoden uppvisar mycket goda behandlingsresultat.


Medicinsk Laser är ett mycket rent ljus som har förmåga att tränga djupt in i vävnaden och stimulerar de enskilda cellerna, vilket påskyndar cellernas och kroppens självläkning. Detta innebär t.ex. att läkningstiden för akuta skador reduceras med upp till 75%, immunförsvaret kan stärkas, ledbrosk återbildas, huvudvärk/migrän lindras, allergier dämpas m.m.